Maskinvurdering ApS

KEND VÆRDIEN AF DINE AKTIVER

Maskinvurdering ApS leverer professionelle vurderinger, salg af maskiner og udstyr og andre tjenester til virksomhedsejere, finansielle institutioner, forsikringsselskaber, advokater, revisionsfirmaer og privatpersoner

Hvorfor benytte sig af en professionel vurderingsperson?

En professionel vurdering fremmer tillid til værdiansættelsen gennem upartiskhed og objektivitet. Vi leverer professionelle tjenester med …

Vigtige forhold i vurderingsarbejdet

Maskinvurdering ApS tager en række faktorer i betragtning, når vi danner os en mening om værdi. Forberedelse af en vurderingsopgave involverer undersøgelse og analyse…

Vurderingsmetode

Før vi starter en vurderingsopgave, bekræfter vi vores forståelse af opgaven, planlægningen og prispolitik. I de fleste tilfælde aftaler vi…

Tiltænkt brug og grad af sikkerhed og detaljeniveau

Den tiltænkte brug af vurderingen er vigtig. Det kan være dokumentation til brug for revisorer, skattemyndigheder, långivere, forsikringsselskab eller …

Vurdering af maskiner og udstyr

Maskinvurdering ApS leverer professionelle vurderinger til bl.a. virksomhedsejere, finansielle institutioner, revisorer, forsikringsselskaber og advokater…

Vurderingsrapport

Hver vurderingsopgave er unik og vurderingsrapporter er udformet for at indeholde observationer, forudsætninger, og velunderbyggede meninger om værdi…

USPAP rapporter

The Uniform standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) anerkender to typer rapporter: vurderingsrapporter og begrænsede …

American Society Of Appaisers (ASA)

USPAP kræver, at vurderingsmanden overvejer alle vurderingsmetoder, der er relevante for en konkret vurderingsopgave. Vurderingsmanden skal…

Vurderingsstandarder

I Danmark er der ingen etablerede standarder for vurderingsarbejde. Titel vurderingsmand er ikke beskyttet. Der er ingen…

Aflevering af rapporten

Vi kan levere rapporten online, som PDF-udskrift suppleret med en excel fil. Kildedokumenter med undersøgelsesresultater…

Referencer

Vi kan levere rapporten online, som PDF-udskrift suppleret med en excel fil. Kildedokumenter med undersøgelsesresultater…

Support Services

I tilfælde af tvister kan du fremskynde processen og reducere sagsomkostninger med en dokumenteret værdiansættelsesrapport fra …

Flooring Plan Audits

At holde styr på aktiver er vigtigt, men ikke kun for virksomheden. Långivere og forsikringsselskaber skal også holde styr på en lang række…

Sikkerhedsverifikation

Denne tjeneste anvendes hyppigst af långivere med sikkerhed i aktiver forud for låneansøgninger og betales måske af…

Salg

Maskinvurdering ApS leverer værdi til dine aktiver ved at: spare dig for tid og ressourcer, sænke dine salgsomkostninger, lade dig fokusere… Sænke dine salgsomkostninger. Lade dig fokusere…

Salg af brugt udstyr

Maskinvurdering og dets tilknyttede netværkspartnere kan hjælpe med at omdanne dine ikke benyttede aktiver til kontanter…

Auktioner og konkurssalg

Nogle gange er tid et problem, der tvinger sælgeren til at afsætte aktiverne hurtigt (normalt en til seks måneder). Det kan også være krav om hurtig likviditet…

Markedsføringsopgaver

Normalt er kunderne ikke vant til at sælge brugt fremstillingsudstyr eller lukke produktionsenheder. Det kan være ubehageligt…

Hele virksomheder – Lukning af produktionsanlæg – Salg af aktiver

Maskiner, der sælges på stedet og i drift, opnår normalt bedre priser end maskiner, som…

Markedsføring af særligt værdifulde aktiver

Nogle gange har et firma aktiver, der skal sælges på grund af driftskonsolidering, kapacitetsopgradering eller omlægning af produktlinien…

Asset Management Services

Support Services, køb af udstyr, ekspertudsagn…

Identifikation, afstemning og mærkning af aktiver

Et nøjagtigt aktivregister forbedrer en organisations viden om dens …

Sourcing af udstyr

Hvis du er på markedet for brugte maskiner og udstyr, er du nødt til at investere tid og ressourcer i at …

Leverandører af professionelle ydelser

Professionelle servicevirksomheder henviser os til deres kunder på grund af deres erfaring på tværs af et bredt spektrum af regnskabs-, juridiske-, forsikrings-…


Virksomhedsejere

At kende den sande værdi af maskiner og udstyr hjælper virksomhedsejere ved: låne- eller leasingansøgninger. Maskin…


Offentlige og private virksomheder

Vi hjælper med at sælge overskydende aktiver, bestemme omkostningsfordelinger eller transferpriser og låneansøgninger.


Banker og andre finansielle institutioner

Banker og finansielle institutioner er interesseret i uafhængige meninger om værdien af de aktiver, som danner grundlag for sikkerheden. De vil også kende andre,,,

Definitioner af standen af maskiner og udstyr


Værdidefinitioner

Formålet med vurderingen sammen med typen af værdidefinition bestemmer kriterierne, som…


Ordliste

OM VIRKSOMHEDEN

20 års erfaring med vurderinger af bedste kvalitet!

Vor mest erfarne vurderingsmand, Jens Lynderup, er godkendt som vurderingssagkyndig af Domstolsstyrelsen
Jens Lynderup har mere end 20 års erfaring fra vurderings- og auktionsbranchen.

Ring til os nu på tlf.: 91 55 13 51

VI LEVERER VÆRDI

Vi udfører vurderinger i mange brancher.

Traktor og halmballer 768 1 Hjem
 • Landbrug
 • Træindustrien
 • Sundhedssektoren
 • IT
 • Procesanlæg
Loader and silos 768 1 Hjem
 • Byggeri og anlæg
 • Fødevarer og drikkevarer
 • Restauranter
 • Kemisk industri
 • Lagre
 • Handel og butik
 
 
Heidelberg press 768 1 Hjem
 • Plastindustrien
 • Jern- og metalindustrien
 • Støberivirksomheder
 • Og meget mere
   

Har du brug for en uafhængig vurderingsrapport? Vi er eksperter!