Identifikation, afstemning og mærkning af aktiver

Et nøjagtigt aktivregister forbedrer en organisations viden om dens fysiske aktiver. Aktividentifikation er en vigtig proces for organisationer, der administrerer en række faste aktiver eller løsøre, og det er en væsentlig komponent i et samlet aktivsporingssystem.

Mange virksomheder har ikke et nøjagtigt og opdateret aktivregister. Ofte er det ikke muligt at knytte aktiveregistre til fysiske aktiver.

Nogle gange findes aktivregistre ikke eller er dårlige. Opbygning af aktivregistret er den bedste metode til at give nøjagtige oplysninger om aktiverne, mens de nødvendige økonomiske oplysninger bevares. Nogle gange skal aktiver, der er købt i en bulk-handel, opdeles i individuelle poster og registreres og vurderes som sådan.

Det er vigtigt at vide, hvilket udstyr du har for at kunne spore det. Hvis dine aktiver er mærket forkert, eller hvis du har duplikatetiketter, risikerer du problemer med at overholde retningslinjer, komme bagud med forebyggende vedligeholdelse og udsætte dine aktiver i fare for at blive stjålet eller mistet.

Korrekte aktividentificeringsmetoder giver din virksomhed fuld synlighed over dine aktiver, når den er parret med en aktivsporingsløsning.

Aktiver kan mærkes, så de inkluderer serienumre eller aktivnumre. En anden mulighed er stregkode- eller QR-kodetiketter, som kan scannes til aktiv tracking-software, som kan være knyttet til din aktivdatabase og ERP-system. En tredje mulighed er radiofrekvensidentifikation (RFID).

Hvis du ikke har et aktivregister, kan Maskinvurdering ApS oprette eller opdatere den for dig med den nyeste teknologi.

Hvis aktivregistret også har oplysninger om ejerskab, er det lettere og hurtigere at udarbejde en særlig rapport til ejeren af ​​aktivet.

Kombineret med en vurderingsrapport kan Maskinvurdering ApS hjælpe virksomheden, långiveren, forsikringsselskabet og revisorerne med at udarbejde en ”vurdering til genanskaffelsesomkostninger”. Dette kan være nyttigt, når du taler med forsikringsselskaber og skattemyndigheder.

Hvis du har købt udstyr i samlet regning, kan Maskinvurdering ApS hjælpe dig med at prisopdele dine aktiver, dvs. sætte priser på de enkelte dele.

I tilfælde af likvidation er en korrekt mærkning kombineret med et opdateret og velkonstrueret aktivregister nyttigt til at løse tvister om ejerskab.

I tilfælde af likvidation er en korrekt mærkning kombineret med et opdateret og velkonstrueret aktivregister nyttigt til at løse tvister om ejerskab.

Denne service betaler muligvis mange gange for sig selv i sparede omkostninger.