3 spørgsmål til dit anlægskartotek

Vurdering på stedet

Vigtige spørgsmål til dit anlægskartotek

  • Har du et anlægskartotek?
  • Hvis du har er det så opdateret?
  • Er det integreret med dit økonomisystem?

Hvis du svarer nej til nogle af disse spørgsmål, så er det måske tid til at få gjort noget ved det?

Hvad er et anlægskartotek?

Den korte definition er: “fortegnelse over alle de ting, en virksomhed ejer med det formål at drive virksomheden”.

Det kan være både fysiske og immaterielle aktiver.

Hvorfor er det vigtigt at have et godt anlægskartotek?

Virksomheden skal til enhver tid vide, hvilke aktiver, de har, deres stand, og de omkostninger, der er knyttet til dem. Der er desuden ofte lovbestemte krav til virksomheder om at kunne dokumentere dens aktiver. Samtidig er anlægskartoteket et vigtigt redskab i mange sammenhænge.

Dit anlægskartotek er måske ikke helt som du ønsker. Måske findes det slet ikke eller måske er det ikke opdateret jævnligt. Måske er det ikke integreret med dit økonomisystem eller produktionssystem?

Når revisorer og Skat taler om dit anlægskartotek, så omfatter det typisk kun de ting, som er omfattet af den skattemæssige afskrivning. Den skattemæssige afskrivning siger ikke noget om værdiansættelse, dvs. hvad tingene er værd i bestemte situationer, f.eks. en salgssituation. Din revisor har også krav til dit anlægskartotek.

Står der aktiver, som er solgt eller skrottet? Er der aktiver, som mangler at blive tilføjet? Har I aktiver, som ikke længere fremgår af anlægskartoteket, men som alligevel repræsenterer en værdi?

Scrapværdien må ikke længere sættes til nul, men skal vurderes til handelsværdien.

Er der aktiver, der er købt samlet, men som skal opsplittes i anlægskartoteket?

Hvordan er levetiden af de enkelte dele og hvordan påvirker det værdien?

 

Flooring Plan Audit

Der er ikke et godt dansk ord for det, men det er en metode, som har til formål at få oprettet eller få styr på anlægskartoteket og måske integrere det med økonomisystemet eller produktionssystemet.

At holde styr på aktiver er vigtigt, men ikke kun for virksomheden. Långivere og forsikringsselskaber skal også holde styr på en lang række faste aktiver og løsøre.

Maskinvurdering ApS kan hjælpe med at levere Flooring Plan Audits, som har til formål nøjagtigt at registrere og rapportere baseret på standarder, der er fastlagt af kunden.

Typisk indhold i anlægskartoteket er placering, producent, model, serienummer, tilstand og andre relevante data inklusive fotos.

Dette arbejde kan danne grundlag for yderligere revisioner, rapportering og overvågning.

Fordele for virksomhedens interessenter

Långivere og forsikringsselskaber ønsker måske at udvide denne service med vurderingsrapporter.  Forsikringsselskaber ønsker måske at kende værdien, hvis situationen er en af følgende:

  • Risiko for manglende sikkerhed.
  • Kunden har økonomiske eller forretningsmæssige vanskeligheder.
  • Tilbagehentning af aktivet kan blive nødvendig.
  • Risikoen for konkurs stiger.
  • Lånet eller policen kan være i fare for ikke at overholde forsikringsstandarder eller opfylde krav fra tilsynsmyndigheder og / eller egne retningslinjer.

Anlægskartoteket har desuden en væsentlig funktion, når og hvis det kommer til en konflikt mellem kurator og panthavere eller leasingfirmaer i tilfælde af konkurs. Hvis der ikke er entydig identifikation eller anlægskartoteket ikke findes eller opdateret, så opstår konflikten om ejerskab. Konflikten består i at parterne har svært ved at bevise, hvad der tilhører dem. Hvis panthaver eller leasingfirma ikke kan bevise, at et bestemt aktiv tilhører dem, så tilfalder det boet.

I andre tilfælde er det et spørgsmål for kurator om at kunne identificere om aktiver, der bør være på stedet ifølge anlægskartoteket. Hvis der optræder aktiver i anlægskartoteket, som ikke kan identificeres, så opstår spørgsmålet: hvor er disse aktiver? Hvad er der sket med dem? Et opdateret anlægskartotek kan være en stor hjælp, når den slags ubehagelige spørgsmål skal besvares.

Fordele for virksomhedens ejerkreds

For virksomhedens ejerkreds er det en fordel, at der findes et opdateret og værdisat anlægskartotek i forskellige situationer. I tilfælde af ændringer i ejerkredsen, køb- og salg af enkeltaktiver, afdelinger eller hele virksomheden, så giver et opdateret anlægskartotek i kombination med en vurdering af aktiverne et godt overblik. Det bliver dermed et uvurderligt redskab i den forhandling, der normalt følger af situationen.

Uanset om du har brug for at få dannet et anlægskartotek, få opdateret anlægskartoteket eller værdiansættelse, så leverer Maskinvurdering ApS løsningen.

Ring til Jens Lynderup, tlf .: 91 55 13 51.

Secured By miniOrange