Leverandører af professionelle ydelser

Professionelle servicevirksomheder henviser os til deres kunder på grund af deres erfaring på tværs af et bredt spektrum af regnskabs-, juridiske-, forsikrings- og skattespørgsmål. Vurderingsgrundlag gør det lettere for professionelle servicevirksomheder at levere dokumentation og udføre deres kernetjenester. Det kan bruges af en række grunde, herunder:

  • Omdannelse af selskabets juridiske status eller omdannelse fra privat ejet til selskabsform.
  • Rapporter til brug i forsikringssammenhæng
  • Beskatning, transfer pricing og revision
  • Fordeling af købspriser på forskellige enheder
  • Vurdering af aktiver, som er blevet ombygget eller gennemgribende renoveret
  • Juridiske tvister
  • Skilsmisser og dødsbo
  • Voldgift og mægling
  • Ekspertvidneudsagn