Maskinvurdering ApS udfører vurderinger efter kundens anvisninger. De hyppigst forekommende vurderinger indeholder 3 værdiansættelser af emnet. Det er forudsætning om værdien i fortsat drift i virksomheden, målrettet salg i løbet af 6 måneder til en interesseret køber og realisering ved offentlig auktion inden for 1-2 måneder.

Vi udfører også vurdering af maskiner og udstyr, hvor der ikke findes en markedspris. Det er typisk maskiner eller produktionslinjer, som er bestilt efter ordre, og hvor der ikke er tilsvarende tilgængeligt på det frie marked. Formålet er ofte en intern afregningspris ved salg mellem enheder af samme virksomhed i forskellige lande.

Eksempler på kunder med behov for vurderinger:

  • Rekonstruktion og tvangsrealisering (kuratorer)
  • Låne- og leasingrelaterede virksomheder (banker og leasingselskaber)
  • Forsikring
  • Revisorer (regnskab, revision)
  • Køb og salg af virksomheder (Mergers & Acquisition)
  • Generationsskifte.
  • Internt salg mellem forretningsenheder i en koncern (af hensyn skat).
  • Slutbrugeren, dvs. den virksomhed, som ejer eller anvender aktivet.