Vurderingsmetode

Før vi starter en vurderingsopgave, bekræfter vi vores forståelse af opgaven, planlægningen og prispolitik. I de fleste tilfælde aftaler vi tid til et besøg på stedet. Vi tager notater og fotos, og vi finder specifikationer og dokumenter, der er relateret til aktiverne. Vi bliver enig om forudsætningerne for værdiansættelsen og det krævede detaljeringsniveau. De mest almindelige forudsætninger er Going Concern (markedsværdi ved fortsat anvendelse på stedet til det formål, aktivet er tænkt), målrettet salg og salg på auktion. Alle eller aftalte værdier er indeholdt i vurderingsrapporten.

Andre værdier kan også overvejes.

Formål med anvendelsen

 • Banker og finanssektoren
  Oprettelse af udlåns sikkerhed, identifikation af aktiver, salg.
 • Revision og skattekonsolideringaregnskab
  Officiel virksomhedsrapportering, register over anlægsaktiver, skatteformål, national og international transferpricing.
 • Fusioner og firmaopkøb
  Professionel, uafhængig mening om værdi til brug under forhandlinger eller med henblik på salg.
 • Forsikring
  Udskiftnings- og genanskaffelsesværdi for at afspejle aktivets værdi, korrekt registrering af aktivet samt undgå overforsikring og underforsikring.
 • Tvister
  Skilsmisse og andre tvister inden for og uden for retten, 3. parts ekspertise.

Tiltænkt brug og grad af sikkerhed og detaljeniveau

Den tiltænkte brug af vurderingen er vigtig. Det kan være dokumentation til brug for revisorer, skattemyndigheder, långivere, forsikringsselskab eller …