Vurdering af maskiner og udstyr

Maskinvurdering ApS leverer professionelle vurderinger til bl.a. virksomhedsejere, finansielle institutioner, revisorer, forsikringsselskaber og advokater.

Mange års erfaring med køb og salg af maskiner og udstyr og virke i auktions- og vurderingsbranchen i ind- og udland giver et solidt grundlag for vore tjenester.

Jens Lynderup startede Maskinvurdering ApS. Jens Lynderup har mere end 20 års praktisk erfaring med værdiansættelse af aktiver og salg. Jens Lynderup er godkendt vurderingsmand af Domstolsstyrelsen.

Dette betyder, at vores virksomhed og vores netværk kan håndtere hele processen med værdiansættelse og eventuel afhændelse fra start til slut.

En værdiansættelsesekspert med en bred vifte af erfaring inden for flere discipliner er i stand til at rådgive om, hvordan man værdiansætter aktiver på den mest rentable måde og den bedste måde at sælge aktiver, som du ikke længere har brug for.

En erfaren og uafhængig vurderingsmand er i stand til at udtale sig uvildigt om værdi på en måde, der er underbygget, og kan tåle kontrol af domstole, skattemyndigheder, revisorer og finansielle institutioner og andre.

Hvis du benytter vore tjenester, reduceres din tabsrisiko, og du står bedre rustet, hvis du har brug for at fremstille din sag i tilfælde af potentielle tvister.

Maskinvurdering ApS har særlig erfaring med følgende:

 • Landbrug
 • Fødevarer og drikkevarer
 • Sundhedssektoren
 • Printing
 • Pakkeri og emballage
 • Byggeri og anlæg
 • Elektrisk udstyr
 • Specialudstyr uden fri markedsværdi
 • Håndværk
 • Bagerier
 • Restauranter og cafeer
 • Storkøkkener
 • Kemisk industri
 • Genbrug
 • Jern- og metalindustrien
 • Træforarbejdningsindustri
 • Plastikindustri
 • Wholesale
 • Shops
 • Konkursboer
 • Skilsmisser og dødsboer

Vores tjenester kan udføres i henhold til Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP), som bruges i USA, eller International Valuation Standards Council (IVSC). Dette betyder, at vurderingsrapporterne mere sandsynligt vil blive accepteret af indenlandske og internationale læsere.