Vurderingsrapport

Hver værdiansættelsesopgave er unik, og rapporter er udformet, så det indeholder observationer, antagelser og en velunderbygget opfattelse af værdien.

En vurderingsrapport kan udarbejdes for at imødekomme kravene og standarderne i Uniform Standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) eller IVS, International Valuation Standards. Disse standarder dikterer et minimumskrav til rapportering af de oplysninger, der skal inkluderes i en rapport.

Vi udarbejder også rapporter med mindre strenge krav, som normalt kræves af lokale kunder: Going Concern, Orderly Liquidation (målrettet salg) and Forced Liquidation (budsum ved salg på auktion)

Hvor det giver mening tilføjer Maskinvurdering ApS også kommentarer og kritisk analyse af vurderingsovervejelserne, der påvirker aktivernes værdi.

Hvad er en vurderingsrapport?

En uafhængig mening om værdi. Det er et dokument, som angiver formålet med vurderingen, omfanget, benyttet værdidefinition og …

Typer af vurderinger

Aflevering af rapporten

Vi kan levere rapporten online, som PDF-udskrift suppleret med en excel fil. Kildedokumenter med undersøgelsesresultater…