Aflevering af rapporten

Vi kan levere rapporter online eller som PDF-udskrift eller excel-filer. Kildedokument fra vores research kan fremvises efter anmodning.

Den vigtigste leveringsmetode er online rapportering. Dette fungerer ved at modtage et link for at se rapporten og muligheden for at dele hele eller en del af værdiansættelsen med eller uden tal og fotos. Online rapporter er ikke indekseret og som sådan fortrolige i den forstand, at kun personer med det rigtige link kan se rapporten.

Aktiverne er grupperet efter kategori (standard), og rapporten viser subtotaler efter kategori og sammentælling i alt.

Nogle værdiansættelser er til specielle formål og har meget detaljerede maskindata og en masse fotos og videoer. Disse rapporter kan leveres på andre måder efter aftale med klienten. Vi kan også levere rapporter helt uden fotos, hvis det ønskes af fortrolighedshensyn.

Hvis det ønskes underskriver vi gerne en fortrolighedsaftale inden vi påbegynder arbejdet.