Skrivebords - vurderinger

Undertiden er en rapport på stedet ikke mulig eller ikke ønsket af kunden. Denne type rapport er udelukkende baseret på informationen fra kunden. Dette leveres normalt i form af billeder og en kort beskrivelse. Derefter afgøres værdien uden at have førstehåndsinformation om aktivets tilstand, og vurderingen sker derfor med en meget højere grad af usikkerhed.

Rapporter baseret på inspektion

Formålet er at levere en professionel, uafhængig og objektiv mening om værdi af aktiver for virksomhedsejere, finansielle…

USPAP rapporter

The Uniform standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) anerkender to typer rapporter: vurderingsrapporter og begrænsede …