USPAP rapporter

De ensartede standarder for professionel vurderingspraksis (USPAP) anerkender to typer rapporter: vurderingsrapporter og begrænsede vurderingsrapporter. Når de tilsigtede brugere inkluderer andre end klienten, skal der benyttes en vurderingsrapport. En vurderingsrapport indeholder flere detaljer end den begrænsede vurderingsrapport. Begge typer rapporter skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at de tilsigtede brugere kan få de ønskede informationer. En rapport udarbejdet alene for ejeren indeholder normalt færre detaljer, fordi udstyret er velkendt for kunden.

Den begrænsede vurderingsrapport indeholder kun kortfattede diskussioner af dataene og vurderingsmandens begrundelse, analyse og forskningsdata. Understøttende dokumentation, der ikke følger med rapporten, opbevares hos os. Detaljeringsniveauet i rapporten er specifikt for aftalegrundlaget og den tilsigtede anvendelse af rapporten.

Vurderingsrapporter bruges normalt af domstole, skattemyndigheder, långivere, virksomhedsejere, revisorer og andre.

Rapporter kan være udformet for at lette et efterfølgende salg af aktiver og fungere som et marketingværktøj for kunden. Dette er ofte tilfældet med kuratorer, som måske ønsker at forestå salget selv.

American Society Of Appaisers (ASA)

USPAP kræver, at vurderingsmanden overvejer alle vurderingsmetoder, der er relevante for en konkret vurderingsopgave. Vurderingsmanden skal…

Rapporter baseret på inspektion

Formålet er at levere en professionel, uafhængig og objektiv mening om værdi af aktiver for virksomhedsejere, finansielle…

Skrivebords- vurderinger

Undertiden er inspektion på stedet ikke muligt eller krævet af kunden. Denne type rapport er alene baseret på informationer…