American Society of Appraisers (ASA)

ASA, American Society of Approachers, definerer de 3 USPAP vurderingsmetoder som følger:

  • Salgssammenligningsmetoden
    Denne vurderingsmetode går ud på at sammenligne det vurderede aktiv med lignende aktiver, der er solgt eller er til salg på en relevante markedsplads ved at foretage justeringer af priserne baseret på markedsforhold og aktivets værdiskabende egenskaber.
  • Omkostningsmetoden
    Metoden går ud på at estimere de faktiske omkostninger genskabe eller genkøbe et andet aktive med ​​sammenlignelig brugbarhed og salgbarhed.
  • Indkomstmetoden
    Denne metode går ud på at danne en mening om nutidsværdien ved at beregne de forventede monetære fordele (såsom en indkomststrøm) for et indkomstproducerende aktiv.

USPAP kræver, at bedømmere overvejer alle vurderingsmetoder, der er relevante for en konkret vurderingsopgave. Vurderingsmanden skal i rapporten beskrive de vurderingsmetoder og teknikker, der understøtter vurderingsmandens opfattelser og konklusioner. Vurderingsmanden skal oplyse grunde til, hvorfor den benyttede metode er valgt og andre metoder er fravalgt. Vurderingsmænd uden for USA har mulighed for at følge IVS, den internationale værdiansættelsesstandard.

Hvad er en vurderingsrapport?

En uafhængig mening om værdi. Det er et dokument, som angiver formålet med vurderingen, omfanget, benyttet værdidefinition og …

Rapporter baseret på inspektion

Formålet er at levere en professionel, uafhængig og objektiv mening om værdi af aktiver for virksomhedsejere, finansielle…

Skrivebords- vurderinger

Undertiden er inspektion på stedet ikke muligt eller krævet af kunden. Denne type rapport er alene baseret på informationer…

USPAP rapporter

The Uniform standards of Professional Appraisal Practice (USPAP) anerkender to typer rapporter: vurderingsrapporter og begrænsede …